Ramón Luis VALCÁRCEL SISO : Úvodní stránka 

Místopředseda 

PE  
Evropský parlament 

Úkoly místopředsedy: 

  • informační politika, tisk a vztahy s občany včetně kontaktních kanceláří EP, hlavní odpovědnost (spolu s ním i místopředsedkyně Guillaumeová)
  • předseda pracovní skupiny pro informační a komunikační politiku
  • člen pracovní skupiny ad hoc pro provádění opatření a politiky v oblasti bezpečnosti
  • člen komise pro audit
  • hodnocení vědecko-technických možností (STOA)
  • Dům evropských dějin (spolu s ním i místopředseda Paşcu)
  • výbor pro umělecká díla
  • výzkumné služby pro poslance a knihovna (hlavní odpovědnost)
  • vztahy s Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem
  • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících se politiky sousedství (jižní větev / EUROMED / Blízký východ) (spoluodpovědnost)

Člen 

BURO  
Předsednictvo Evropského parlamentu 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Palestinou 

Poslední činnosti 

Přivítání  
- P8_CRE-PROV(2019)04-16(7)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 
Hlasování  
- P8_CRE-PROV(2019)04-16(8)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt