Teresa RODRIGUEZ-RUBIO : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : PODEMOS (Španělsko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradnice 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Hospodářský a měnový výbor
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Delegace pro vztahy s Palestinou

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech