Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Členka
 • Španělsko Independiente
 • Datum narození: 14. listopad 1966, Madrid

Vystoupení na plenárním zasedání

272

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(19)

Stav právního státu a demokracie v Polsku (rozprava)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Dědictví totalitářské bolševické revoluce z roku 1917 (rozprava na aktuální téma)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (rozprava)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Ukončení dětských sňatků (rozprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

Situace ve Venezuele (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(18)

Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(19)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

9

ZPRÁVA o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

ZPRÁVA o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

ZPRÁVA o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

ZPRÁVA o lidských právech a migraci ve třetích zemích

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

ZPRÁVA o soukromém sektoru a rozvoji

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

ZPRÁVA o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

3

STANOVISKO o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

STANOVISKO k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

STANOVISKO k evropské občanské iniciativě

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

27

STANOVISKO Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ ke zprávě o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

STANOVISKO k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

STANOVISKO obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

STANOVISKO k dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

STANOVISKO k pracovním podmínkám a nejistému zaměstnání

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

STANOVISKO o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Návrhy usnesení

282

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o Madagaskaru

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Společný návrh usnesení o teroristických útocích v Somálsku

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Freedom of Expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0640/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on the Terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0633/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU

24-10-2017 B8-0580/2017

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o Aspergerově syndromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 51 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o nadužívání nebo zneužívání antibiotik

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 95 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o idiopatické plicní fibróze

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Přijato (datum) : 11-07-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 12-09-2016
Počet signatářů : 388 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 174 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Písemné prohlášení o výzkumu a prevenci endometriózy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 193 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o podpoře inkluzivních vzdělávacích systémů

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 263 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015

Parlamentní otázky

225

  VP/HR - Future prospects for the Europe of Defence

16-11-2017 E-007064/2017 Komise

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Komise

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Komise

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Komise

  Financing and independence of Euronews during the secessionist process in Catalonia

16-10-2017 E-006511/2017 Komise

  Council position in the face of the unilateral declaration of independence in Catalonia

11-10-2017 E-006366/2017 Rada

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Komise

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Komise

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

111

 

Právní stát na Maltě (B8-0596/2017, B8-0597/2017)

15-11-2017

He votado a favor de la resolución. Malta debe reforzar el Estado de derecho y la Comisión tiene que vigilar de cerca la situación en el país para garantizar una aplicación imparcial de la ley. Además, el programa de venta de la ciudadanía maltesa, y por tanto comunitaria, a ciudadanos de terceros países a cambio de inversiones en el país plantea serias dudas y hay la expresa necesidad de reclamar una investigación internacional independiente, con la plena participación de Europol, sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

 

Stav právního státu a demokracie v Polsku (B8-0594/2017, B8-0595/2017)

15-11-2017

Considero que los valores europeos fundamentales están en peligro en Polonia, existe una gran preocupación sobre la separación de poderes y la independencia del poder judicial en el país. Además, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer están en peligro. Por este motivo, he votado a favor de la resolución.

 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

He votado a favor de la solicitud. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó con el fin de proporcionar asistencia adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial.
La solicitud de Italia, y propuesta de la Comisión, pide apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos por Almaviva Contact SpA, una empresa de Lazio, en Italia. Se trata de 1664 trabajadores despedidos, de los cuales 1610 se espera que participen en las medidas propuestas, y se refiere a la movilización de un importe total de 3 347 370 EUR del FEAG para Italia.

 

Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Alrededor de 25.500 personas mueren en las carreteras de Europa cada año y unas 135.000 personas resultan gravemente heridas. Dado que la seguridad vial depende del vehículo, la infraestructura y el conductor, se necesitan medidas de seguridad activa y pasiva eficientes en estos tres niveles. El informe pide instalar solo aquellos sistemas de asistencia al conductor que hagan una contribución genuina a la seguridad vial, que tengan una relación coste-beneficio favorable y con una madurez suficiente en el mercado. Por su contenido, he votado a favor del informe.

 

Územní typologie (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

El principal objetivo de las enmiendas que la Comisión propone ahora a la legislación existente es establecer un reconocimiento legal de las tipologías territoriales, incluida una definición de ciudades, a efectos de las estadísticas europeas. Esto incluye establecer las definiciones básicas y los criterios estadísticos para las diferentes tipologías territoriales, garantizar su aplicación armonizada y transparente y su uso a nivel de la UE y en los Estados miembros. Dado que la propuesta es de carácter técnico, no tiene implicaciones para el presupuesto de la UE y otorga reconocimiento legal a las tipologías territoriales que ya están en uso, he votado a favor.

 

Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

He votado a favor de armonizar las cualificaciones de los trabajadores del sector del transporte por vías navegables interiores, garantizando así la movilidad de los trabajadores cualificados en toda la Unión. Las vías navegables de Europa aún ofrecen un potencial sin explotar, que será aún más importante. Aumentarán las necesidades y volúmenes de transporte para las próximas décadas.

 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

El objetivo del Reglamento es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y mejorar la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores. La revisión tiene por objeto ampliar el alcance de aplicación y mejorar los mecanismos de aplicación utilizados por las autoridades nacionales, especialmente con respecto a las infracciones en línea, que son cada vez más comunes. El año 2014, un 37% del comercio en línea incumplía las leyes de consumo de la UE. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

He votado a favor del informe debido a que, después de 10 años de implementación, la Directiva de responsabilidad ambiental sigue enfrentándose a una serie de obstáculos que tienen que ser resueltos. Por este motivo, es necesario revisarla, concretando sus definiciones, mejorando los programas de formación a nivel nacional, introduciendo mecanismos de compensación colectivos a nivel de la UE y aumentando los requisitos de seguridad financiera para aquellas actividades más peligrosas ambientalmente.

 

Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

La titulización es el proceso de agrupación y conversión de préstamos en valores, para poder ser vendidos a inversores. Para seguir con la construcción de una unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto un reglamento que establece normas comunes y proporciona un marco para una titulización simple, transparente y normalizada. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

El nuevo marco para una titulización tiene repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Por este motivo, la Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos con objeto de reflejar adecuadamente las características específicas de las titulizaciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels