Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Členka
 • Španělsko Independiente
 • Datum narození: 14. listopad 1966, Madrid

Vystoupení na plenárním zasedání

276

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Situace ve Venezuele (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Situace v Íránu (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.3)

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(19)

Stav právního státu a demokracie v Polsku (rozprava)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Dědictví totalitářské bolševické revoluce z roku 1917 (rozprava na aktuální téma)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (rozprava)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(4)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

9

ZPRÁVA o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

ZPRÁVA o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

ZPRÁVA o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

ZPRÁVA o lidských právech a migraci ve třetích zemích

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

ZPRÁVA o soukromém sektoru a rozvoji

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

ZPRÁVA o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

4

STANOVISKO k provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

STANOVISKO o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

STANOVISKO k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

STANOVISKO k evropské občanské iniciativě

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

27

STANOVISKO Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ ke zprávě o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

STANOVISKO k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

STANOVISKO obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

STANOVISKO k dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

STANOVISKO k pracovním podmínkám a nejistému zaměstnání

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

STANOVISKO o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Návrhy usnesení

303

Společný návrh usnesení o popravách v Egyptě

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Společný návrh usnesení on child slavery in Haiti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Společný návrh usnesení o situaci agentury UNRWA

07-02-2018 RC-B8-0085/2018

Společný návrh usnesení o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

Společný návrh usnesení o situaci ve Venezuele

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on executions in Egypt

05-02-2018 B8-0114/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0107/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0102/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku

05-02-2018 B8-0092/2018

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o Aspergerově syndromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 51 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o nadužívání nebo zneužívání antibiotik

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 95 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o idiopatické plicní fibróze

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Přijato (datum) : 11-07-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 12-09-2016
Počet signatářů : 388 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 174 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Písemné prohlášení o výzkumu a prevenci endometriózy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 193 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o podpoře inkluzivních vzdělávacích systémů

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 263 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015

Parlamentní otázky

235

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Komise

  The Spanish Government's responsibility in the fight against the gender pay gap

25-01-2018 E-000403/2018 Komise

VP/HR - Vývoz italských zbraní do Saúdské Arábie

18-01-2018 E-000281/2018 Komise

  Plight of 'mule women' on the Ceuta border

18-01-2018 E-000268/2018 Komise

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Komise

  Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Komise

  VP/HR - Refusal of the VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007863/2017 Komise

  Anti-EU indoctrination in Catalan schools

19-12-2017 E-007860/2017 Komise

  VP/HR - Human rights violations in Sudan using Community funds

15-12-2017 E-007788/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

151

 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe. Como "brazo financiero de la UE", que proporciona inversiones para las actividades de la UE tanto dentro como fuera de la UE, el Banco Europeo de Inversiones debe esforzarse por alcanzar los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y cumplimiento de las normas. Por este motivo, debería intensificar sus esfuerzos en una distribución geográfica más equitativa de sus inversiones y en cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

 

Situace ve Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela es víctima de una tiranía corrupta e incompetente. Los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen. La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder.
Por estos motivos he votado a favor de la resolución, porque Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, Maduro debe liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar la Constitución y convocar unas elecciones de verdad.

 

Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

He votado a favor del informe porque estoy a favor de la nueva distribución de escaños basada en principios justos, transparentes, objetivos y sostenibles que reflejará mejor la evolución demográfica de los Estados Miembros.
También estoy a favor de las listas transnacionales que fortalecerán la dimensión democrática de la Unión haciendo el vínculo entre el voto y la política europea más claro tanto para el ciudadano como para los medios de comunicación y fortaleciendo así la legitimidad democrática general del Parlamento.

 

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el borrador propuesto por el Consejo.

 

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (B8-0068/2018)

07-02-2018

He votado a favor de esta importantísima resolución porque la mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado.
Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer

 

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Brazílií (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

He votado a favor de la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil debido a que el contenido será el mismo al ya aprobado en 2012.

 

Zřízení, působnost, složení a funkční období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (B8-0077/2018)

06-02-2018

A raíz de la inquietud que ha generado el proceso europeo de evaluación de los productos fitosanitarios, que ha salido a la luz en el marco del debate sobre la renovación de la autorización para la comercialización del glifosato, se ha decidido la creación de una comisión especial cuya misión será evaluar el procedimiento de autorización de los pesticidas en la UE.
Estoy a favor de establecer esta comisión, que analizará también los posibles fallos durante la evaluación científica del glifosato por parte de las agencias competentes de la UE y si Bruselas actuó conforme a la reglamentación europea cuando tomó la decisión de renovar la autorización del glifosato el pasado mes de diciembre.

 

Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

He votado a favor de la propuesta porque estoy en contra del bloqueo injustificado de la economía digital. Se trata de una práctica discriminatoria utilizada por motivos comerciales que se produce cuando los vendedores en línea deniegan a los consumidores el acceso a un sitio web en función de su ubicación o los redirigen a la tienda más próxima con precios diferentes.

 

Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

He votado a favor. La propuesta de la Comisión es necesaria para trasladar al marco legislativo los criterios y principios ya adoptados por el Consejo Europeo sobre el funcionamiento del ETS a partir de 2021, así como para definir las reglas que regirán el ETS con todo su detalle.

 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

He votado a favor del informe porque resume adecuadamente la actividad del BCE durante este año. Además, comparto la valoración positiva que merece el impacto de los nuevos impulsos monetarios por el papel que han jugado en el fortalecimiento de la recuperación, el aumento del empleo y la mejora de la financiación de empresas y familias.
Sin embargo, sus efectos se desvanecerán si no van acompañados por la acción de otras políticas fiscales y de reforma estructural, en los países miembros y a nivel de la Unión y por un avance más decidido en el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, mediante la definición y puesta en marcha de los pasos programados para completar la Unión Bancaria y hacer más robusto todo su entramado institucional.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels