Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Členka
 • Španělsko Independiente
 • Datum narození: 14. listopad 1966, Madrid

Vystoupení na plenárním zasedání

257

Situace křesťanů na Blízkém východě (rozprava)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (rozprava)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(21)

Bangladéš, včetně dětských sňatků

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.3)

Zdravotnické prostředky (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Situace ve Venezuele (rozprava)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(18)

Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (rozprava)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (rozprava) (2)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

7

ZPRÁVA o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

ZPRÁVA o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

ZPRÁVA o lidských právech a migraci ve třetích zemích

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

ZPRÁVA o soukromém sektoru a rozvoji

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

ZPRÁVA o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

3

STANOVISKO o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

STANOVISKO k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

STANOVISKO k evropské občanské iniciativě

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

20

STANOVISKO k pracovním podmínkám a nejistému zaměstnání

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

STANOVISKO o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

STANOVISKO k tématu: „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

STANOVISKO k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573190

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573187

STANOVISKO ke zprávě o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES

FEMM
22-02-2016 FEMM_AD(2016)571424

Návrhy usnesení

243

Společný návrh usnesení o Etiopii, zejména o případu dr. Merery Gudiny

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Společný návrh usnesení o Zambii, zejména o případu Hakaindeho Hichilemy

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Společný návrh usnesení o Jižním Súdánu

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Společný návrh usnesení o strategii EU pro Sýrii

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Společný návrh usnesení o uprchlickém táboře v Dadaabu

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

  Motion for a resolution on Ethiopia notably the case of Dr Merera Gudina

15-05-2017 B8-0377/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0372/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0370/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o Aspergerově syndromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 51 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o nadužívání nebo zneužívání antibiotik

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 95 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o idiopatické plicní fibróze

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Přijato (datum) : 11-07-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 12-09-2016
Počet signatářů : 388 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 174 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Písemné prohlášení o výzkumu a prevenci endometriózy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 193 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o podpoře inkluzivních vzdělávacích systémů

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 263 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015

Parlamentní otázky

203

  Respecting the EU citizenship rights of UK nationals in the EU

05-05-2017 P-003168/2017

  The Basque economic agreement as an obstacle to European tax harmonisation

04-05-2017 E-003173/2017

  Measures for combating sexism in education

18-04-2017 E-002750/2017

  VP/HR - Homophobia in Chechnya

12-04-2017 E-002719/2017

  VP/HR - European Union's stance and role of the VP/HR following the coup in Venezuela

04-04-2017 E-002501/2017

Akademická svoboda v Maďarsku v ohrožení

03-04-2017 P-002499/2017

  Clauses banning pregnancy, and discrimination against women in sport

27-03-2017 E-002082/2017

Obchodování s lidmi

24-03-2017 O-000024/2017

  Rise in cases of sexual exploitation of minors in Spain

23-03-2017 E-002014/2017

  Number of Infringement proceedings against Spain

07-03-2017 E-001546/2017

Písemná vysvětlení hlasování

61

 

Velkoobchodní trhy s roamingem (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Fondy peněžního trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Parametry rybářských plavidel (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)

04-04-2017

He votado a favor de este informe sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Responde a las demandas y necesidades del interés publico.

 

Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels