Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Členka
 • Španělsko Independiente
 • Datum narození: 14. listopad 1966, Madrid

Vystoupení na plenárním zasedání

280

Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (rozprava)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (rozprava)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(5)

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Situace ve Venezuele (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Situace v Íránu (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(19)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

10

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v obchodních dohodách EU

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

ZPRÁVA o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

ZPRÁVA o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

ZPRÁVA o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

ZPRÁVA o lidských právech a migraci ve třetích zemích

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

ZPRÁVA o soukromém sektoru a rozvoji

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

ZPRÁVA o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

4

STANOVISKO k provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

STANOVISKO o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

STANOVISKO k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

STANOVISKO k evropské občanské iniciativě

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

27

STANOVISKO Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ ke zprávě o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

STANOVISKO k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

STANOVISKO obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

STANOVISKO k dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

STANOVISKO k pracovním podmínkám a nejistému zaměstnání

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

STANOVISKO o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

návrhy usnesení za skupinu/výbor

317

Společný návrh usnesení o Filipínách

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Společný návrh usnesení o Bělorusku

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Společný návrh usnesení o situaci v Pásmu Gazy

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0205/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on the situation in Belarus

16-04-2018 B8-0201/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci na Maledivách

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Společný návrh usnesení o zabíjení „z milosti“ v Ugandě

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Společný návrh usnesení o situaci v Sýrii

13-03-2018 RC-B8-0139/2018

návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

1

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o Aspergerově syndromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 51 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o nadužívání nebo zneužívání antibiotik

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 95 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o idiopatické plicní fibróze

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Přijato (datum) : 11-07-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 12-09-2016
Počet signatářů : 388 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 174 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Písemné prohlášení o výzkumu a prevenci endometriózy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 193 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o podpoře inkluzivních vzdělávacích systémů

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 263 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

227

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Komise

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Komise

  Single and effective security database

20-03-2018 E-001682/2018 Komise

  Harmonisation of police training schemes via CEPOL

14-03-2018 E-001562/2018 Komise

Zadržování nezletilých osob bez doprovodu na celách policejních stanic v Řecku

06-03-2018 E-001400/2018 Komise

  Answer to Written Question E-006718/2017

01-03-2018 E-001314/2018 Komise

  Forced sterilisation of women and girls with disabilities in Spain

07-02-2018 E-000791/2018 Komise

  Further homophobic incident in Croatia

06-02-2018 E-000705/2018 Komise

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

18

Evropský akční plán pro sociální ekonomiku

04-09-2017 O-000070/2017 Komise

Obchodování s lidmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komise

Řešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě

03-02-2017 O-000009/2017 Komise

Méně závažná interpelace - VP/HR - Izraelská politika osídlování

27-01-2017 O-000006/2017 Komise

Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiných formám nesnášenlivosti

26-10-2016 O-000130/2016 Komise

Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti

26-10-2016 O-000129/2016 Rada

Politika a opatření EU na ochranu dětí v souvislosti s migrací

17-10-2016 O-000126/2016 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

172

 

Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas. Las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas, y las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Comprender las calificaciones y las habilidades de los estudiantes y demandantes de empleo de la UE es esencial para la movilidad y el empleo transfronterizo. Europass facilita la movilidad y fomenta la transparencia de las capacidades y cualificaciones mediante la ayuda a los ciudadanos a comunicar mejor sus habilidades, calificaciones y experiencia y la ayuda a las autoridades de educación y formación a definir el contenido de los planes de estudio a través de los documentos de movilidad Europass. Si bien el marco ha tenido cierto éxito, la actualización de las herramientas y la creación de una plataforma más grande aumentarán su atractivo y atenderán mejor las necesidades de los usuarios en un mercado laboral en rápida evolución. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Společný základ daně z příjmů právnických osob (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Estoy de acuerdo con el contenido del informe que destaca las prioridades del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2019, que la Comisión debe examinar antes de publicar el proyecto de presupuesto en mayo.
El objetivo principal consiste en abordar el desempleo juvenil, el crecimiento, la innovación, la competitividad, la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías renovables, la migración y la seguridad. La erradicación de la pobreza, la discriminación y las diferencias en el desarrollo económico regional también pertenecen al marco general del informe.

 

Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

Estoy a favor de pedir que se retiren los aranceles a las importaciones de aceituna de mesa de España, primer productor mundial, e insto a la Comisión a tomar medidas diplomáticas, tanto a nivel bilateral como en el seno de la Organización Mundial de Comercio para defender el sistema de ayudas de la política agrícola común (PAC), validado por la OMC.

 

Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

He votado a favor debido a que apoyo plenamente el texto de la resolución que establece las bases del futuro Acuerdo de Retirada con el Reino Unido. La resolución recuerda que la UE tiene reglas comunes vinculantes, instituciones comunes y mecanismos comunes de supervisión y por este motivo, deja claro que países terceros, incluso con legislación prácticamente idéntica, no pueden disfrutar los mismos beneficios o el mismo nivel de acceso al mercado interior que los Estados miembros.

 

Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (B8-0136/2018)

14-03-2018

He votado en contra de la objeción al Reglamento Delegado porque está destinado a completar la realización del mercado interior de la energía, fomentando la producción, transporte, distribución y uso de recursos energéticos para reducir el aislamiento de las regiones desfavorecidas e insulares, garantizar y diversificar los suministros energéticos de la Unión , incluso mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

He votado a favor del informe. El próximo marco financiero plurianual (MFP) debe dar forma a una Europa más fuerte e integrada. A lo largo de los años, el presupuesto europeo ha logrado impulsar la cohesión económica, un Mercado Interior integrado es el activo más poderoso que tenemos para promover la prosperidad económica y el empleo en Europa. Al mismo tiempo, el nuevo MFP tendrá que hacer frente a nuevas circunstancias y retos, responder a nuevas necesidades en áreas como la migración y la gestión de fronteras, seguridad interna y externa, defensa, cambio climático y retos democráticos. Todos estos retos requieren una respuesta europea común y, por este motivo, el MFP post 2020 debe ser suficiente para cumplir con ello. Se trata de una oportunidad única para redefinir los objetivos y prioridades de la Unión durante los próximos años y nuestro deber es asegurar que se equipara con los suficientes recursos financieros para cumplir con las expectativas los ciudadanos.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels