Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Členka
 • Španělsko Independiente
 • Datum narození: 14. listopad 1966, Madrid

Vystoupení na plenárním zasedání

261

Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava) (2)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (rozprava)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(17)

Boj proti antisemitismu (rozprava)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(15)

Situace křesťanů na Blízkém východě (rozprava)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (rozprava)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(21)

Bangladéš, včetně dětských sňatků

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Zdravotnické prostředky (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

7

ZPRÁVA o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

ZPRÁVA o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

ZPRÁVA o lidských právech a migraci ve třetích zemích

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

ZPRÁVA o soukromém sektoru a rozvoji

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

ZPRÁVA o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

3

STANOVISKO o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

STANOVISKO k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

STANOVISKO k evropské občanské iniciativě

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

24

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

STANOVISKO obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

STANOVISKO k dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

STANOVISKO k pracovním podmínkám a nejistému zaměstnání

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

STANOVISKO o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

STANOVISKO k tématu: „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

Návrhy usnesení

258

Společný návrh usnesení o situaci v Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Společný návrh usnesení o Eritreji, zejména o případu Abuneho Antoniose a Dawita Isaaka

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Společný návrh usnesení o případech nositele Nobelovy ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´e

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0471/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0467/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0461/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Společný návrh usnesení o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

Společný návrh usnesení o humanitární situaci v Jemenu

14-06-2017 RC-B8-0407/2017

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o Aspergerově syndromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 51 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o nadužívání nebo zneužívání antibiotik

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 95 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o idiopatické plicní fibróze

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Přijato (datum) : 11-07-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 12-09-2016
Počet signatářů : 388 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 174 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Písemné prohlášení o výzkumu a prevenci endometriózy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 193 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o podpoře inkluzivních vzdělávacích systémů

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 263 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015

Parlamentní otázky

213

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Komise

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Komise

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Komise

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Komise

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Rada

  Follow-up to the EU flagship initiative on the garment sector

08-06-2017 E-003786/2017 Komise

  Infringement proceedings against the UK on the application of Free Movement Directive

01-06-2017 P-003659/2017 Komise

  Commission position in the face of a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

23-05-2017 E-003486/2017 Komise

  Measures to combat homophobia in the EU

17-05-2017 E-003395/2017 Komise

  Gender equality in mental health and wellbeing policy following the report of Parliament

15-05-2017 E-003335/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

67

 

Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (B8-0436/2017)

05-07-2017

Estoy a favor de esta Resolución porque ayuda a una mejora en la lucha y prevención contra el aumento de las mencionadas epidemias.
El informe pide a la Comisión y al Consejo que, además de aumentar la inversión en investigación para encontrar curas eficaces y de desarrollar nuevas herramientas y enfoques innovadores y centrados en el paciente para luchar contra estas enfermedades, garanticen la disponibilidad y asequibilidad de dichas herramientas y aborden con mayor eficacia las infecciones, en particular por tuberculosis y hepatitis víricas B y C y sus complicaciones.
Y, entre otras cosas, también pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un marco político global de la UE que aborde el VIH/sida, la tuberculosis y las hepatitis víricas, tomando en consideración diferentes circunstancias y los retos específicos de los Estados miembros y los países vecinos más afectados por el VIH y la tuberculosis multirresistente.

 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba (A8-0248/2017 - Monika Vana)

04-07-2017

Esto es lo que debe hacer la Unión Europea: ayudar a transformar la economía de zonas que sufren las consecuencias negativas de la globalización para que puedan aprovecharse de las positivas.
La Unión Europea es útil para ayudar en la transición económica, para dar seguridad al tiempo que facilita el acceso a las nuevas oportunidades que ofrece la globalización. El proteccionismo y las subvenciones no tienen futuro: las ayudas para sectores y regiones concretas, sí.

 

Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (A8-0221/2017 - Renata Briano)

04-07-2017

‒ Me he abstenido en la votación de este informe de iniciativa porque, a pesar de estar de acuerdo en la diversificación del sector pesquero, debido, entre otras cosas, a su estacionalidad, algunas de las medidas propuestas desvirtúan el objetivo principal. El objetivo debería ser ayudar al sector pesquero a complementar su principal labor profesional, pero en ningún caso a sustituirla o a desvirtuar el sentido de su trabajo.

 

Soukromé bezpečnostní agentury (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)

04-07-2017

He votado a favor de este informe que pretende una mejor regulación de las empresas de seguridad privadas, así como una mayor transparencia y control de las mismas.
El informe también destaca que no debe subcontratarse a las empresas de seguridad privadas ninguna actividad que implique el uso de la fuerza o la participación activa en hostilidades, excepto en caso de legítima defensa.
En materia de seguridad y defensa de la UE debe ser prioritario reforzar las fuerzas armadas nacionales, y que las empresas de seguridad privadas solo puedan ser un complemento de las mismas, sin que puedan ejercer ninguna autoridad en materia de decisiones estratégicas.

 

Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (B8-0396/2017)

14-06-2017

He votado a favor de la propuesta de Resolución puesto que me parece que incluye todas las cuestiones relevantes y es un texto equilibrado. Sin embargo, quiero dejar muy claro que mi posición es clara y coherente con nuestro trabajo en la Comisión DEVE y en el informe sobre el sector de la confección, y que creo que el texto de la propuesta de Resolución no es suficientemente contundente en cuanto a pedir a la Comisión «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección».
Me gustaría esclarecer el sentido de mi voto de la enmienda 1. A pesar de estar a favor de la «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia», he votado abstención en la enmienda 1 porque se ha extralimitado más allá de pedir legislación vinculante e incluye datos incorrectos y juicios de valor precipitados sobre las directrices de la OCDE todavía no implementadas. Debido a esto, no puedo votar a favor. No he votado a favor de esta enmienda, pero sí del texto.

 

Boj proti antisemitismu (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

La resolución conjunta sobre la lucha contra el antisemitismo es un consenso conjunto de los principales grupos politicos del Parlamento Europeo para hacer frente al creciente odio racial, xenófobo y nacional que padecen los ciudadanos semitas y todos aquellos que, a pesar de no serlo, sufren el odio y el desprecio por el mero hecho de ser israelíes, o simplemente por identificarse a estas personas con el pueblo judío, bastando un atributo físico.
Por eso se invita a todos los Estados mimebros y a las instituciones y agencias de la Unión que adopten y apliquen la definición práctica del antisemitismo utilizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto).
En la resolución también se plantean entre otras medidas la creación de unidades especiales en las fuerzas policiales contra los delitos de odio, con objeto de que la persecución policial y judicial sea más efectiva.
Por todo ello, he votado a favor de la resolución.

 

Velkoobchodní trhy s roamingem (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Fondy peněžního trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels