Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Členka
 • Španělsko Independiente
 • Datum narození: 14. listopad 1966, Madrid

Vystoupení na plenárním zasedání

267

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Ukončení dětských sňatků (rozprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Situace ve Venezuele (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (rozprava)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(17)

Boj proti antisemitismu (rozprava)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

9

ZPRÁVA o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

ZPRÁVA o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

ZPRÁVA o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

ZPRÁVA o lidských právech a migraci ve třetích zemích

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

ZPRÁVA o soukromém sektoru a rozvoji

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

ZPRÁVA o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

3

STANOVISKO o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

STANOVISKO k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

STANOVISKO k evropské občanské iniciativě

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

27

STANOVISKO Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ ke zprávě o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

STANOVISKO k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

STANOVISKO obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

STANOVISKO k dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

STANOVISKO k pracovním podmínkám a nejistému zaměstnání

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

STANOVISKO o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Návrhy usnesení

272

Společný návrh usnesení o situaci na Maledivách

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Společný návrh usnesení o situaci albínů v Africe, zejména v Malawi

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

  Motion for a resolution The Situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0549/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0548/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0544/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rebv. 1

Společný návrh usnesení o Gabonu: potlačování opozice

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Společný návrh usnesení o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o Aspergerově syndromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 51 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o nadužívání nebo zneužívání antibiotik

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 95 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o idiopatické plicní fibróze

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Přijato (datum) : 11-07-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 12-09-2016
Počet signatářů : 388 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 174 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Písemné prohlášení o výzkumu a prevenci endometriózy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 193 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o podpoře inkluzivních vzdělávacích systémů

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 263 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015

Parlamentní otázky

218

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Komise

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Komise

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Komise

Evropský akční plán pro sociální ekonomiku

04-09-2017 O-000070/2017 Komise

VP/HR - Situace ve Venezuele

24-08-2017 E-005268/2017 Komise

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Komise

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Komise

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Komise

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Komise

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Rada

Písemná vysvětlení hlasování

89

 

Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce (A8-0290/2017 - Barbara Matera)

05-10-2017

He dado mi consentimiento al proyecto de reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea, esperando que ésta sea capaz de producir cambios sustanciales en la protección de los intereses financieros de la Unión. La Fiscalía Europea combinará esfuerzos nacionales y europeos para que se aplique la ley de manera unificada, eficiente y sin fisuras y así evitar fraudes al presupuesto de la UE.

 

Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

A pesar de estar de acuerdo en el enfoque general, he votado en contra del informe. Contiene algunos elementos que traspasan varias líneas rojas inaceptables. Lo que podría haber sido una oportunidad perfecta para acordar una posición común fuerte y unánime del Parlamento se ha convertido en un enfoque partidista.
La introducción de una demanda inaceptable de los socios de ETA (acercamiento de presos) aparece reflejada en el párrafo 29 y deslegitima por completo un voto favorable al mismo. Esta concesión desbarata el objetivo primordial: enfatizar la radicalización en las cárceles y reivindicar al mismo tiempo una protección de los derechos fundamentales de los reclusos.
Ambos objetivos son posibles y compatibles, pero nunca dando legitimidad a propuestas maniqueas por parte de quienes han recurrido al asesinato y la violencia como vía de reivindicar sus ideas.

 

Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy)

04-10-2017

He dado mi consentimiento a la conclusión del Acuerdo que establece la Fundación Internacional EU-LAC puesto que considero que consiste en una buena herramienta de colaboración EU-CELAC. Permite fomentar el dialogo intergubernamental y reforzar la colaboración estratégica entre ambas regiones, incrementando la visibilidad y diálogo y fomentando la participación de sus respectivas sociedades civiles.

 

Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución puesto que tiene por objeto otorgar a Bulgaria y a Rumanía un acceso pasivo al Sistema de Información de Visados para garantizar en un futuro la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas y estoy de acuerdo con ello.

 

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice (A8-0288/2017 - Maria Grapini)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku (A8-0287/2017 - Claude Moraes)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)

04-10-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe que presenta unas normas de seguridad simplificadas y modernizadas para los buques de pasaje. Estas acelerarán la transmisión de datos de pasajeros a los servicios de socorro y las familias en caso de accidente, eliminarán las superposiciones y lagunas en las inspecciones de seguridad de los transbordadores y embarcaciones de alta velocidad, así como los buques de aluminio, para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y requisitos comunes de la UE.

 

Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)

04-10-2017

El registro facilitará la información importante, como el número exacto de pasajero a bordo, que ayudaran a los servicios de búsqueda y salvamento marítimos en caso de accidente. Por el momento se está perdiendo tiempo puesto que los servicios de salvamento deben acceder a los datos a través de las compañías navieras. Por ello, he votado a favor.

 

Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)

04-10-2017

Las simplificaciones previstas en esta revisión proporcionan más claridad jurídica y racionalizan el número de inspecciones que deben realizar las administraciones nacionales, a la vez que maximizan las operaciones comerciales del buque. Por este motivo, he votado a favor.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels