Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt