Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro rybolov 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt