Ángela VALLINA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Náhradnice 

Petiční výbor 
Delegace pro vztahy s Palestinou 

Poslední činnosti 

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Ángela VALLINA  
Ángela VALLINA 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt