Theodoros ZAGORAKIS : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
STANOVISKO o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně  
- CULT_AD(2018)620972 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013  
- CULT_AD(2016)582075 -  
-
CULT 
STANOVISKO k přístupu malých a středních podniků k financování a větší rozmanitosti financování malých a středních podniků v rámci unie kapitálových trhů  
- CULT_AD(2016)580400 -  
-
CULT 
STANOVISKO k novým výzvám a strategiím pro podporu cestovního ruchu v Evropě  
- CULT_AD(2015)546843 -  
-
CULT 

Kontakt