Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
 • Členka předsednictva
 • Řecko Independent
 • Datum narození: 29. duben 1957, Trikala, Thessalia

Předsedkyně

 • DCAM Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Členka

 • CPDE Konference předsedů delegací
 • AFET Výbor pro zahraniční věci
 • PETI Petiční výbor

Náhradnice

 • ITRE Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • SEDE Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • D-MK Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • D-CL Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • DPAL Delegace pro vztahy s Palestinou
 • DLAT Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslední činnosti

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Dokončení třetího ekonomického ozdravného programu Řecka (rozprava)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels