Bronis ROPĖ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 

Poslední činnosti 

Kontakt