Marco ZULLO : Životopis 

Původní znění : IT 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 07/01/2019 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

  • 10/1997-09/2005 : bakalářské studium automatizace, Univerzita v Padově
  • 09/1992-07/1997 : studium na přírodovědném gymnáziu „E. Medi“, Villafranca di Verona, zakončené maturitou

Profesní dráha 

  • 10/2012-... : produktový manažer, Hager Lumetal, Porcia (Itálie) – analýzy trhu, shromažďování údajů z italské a zahraniční obchodní sítě, vývoj produktů
  • 04/2007-09/2012 : technický pracovník, IMET s.r.l., Sacile (Pordenone, Itálie) – úpravy elektrických součástí podle individuálních potřeb, zpracování technické dokumentace, vývoj softwarových variant
  • 03/2007-06/2007 : lektor v oboru informatiky, OSVČ, Treviso a Benátky – kurzy základů informatiky
  • 03/2006-11/2006 : lektor v oboru matematiky a přírodních věd, IAL Benátsko, Villafranca a Quinto

Kontakt