Marco ZULLO : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 

Náhradník 

Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Kontakt