Marco ZULLO : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 

Kontakt