Marco ZULLO : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Poslední činnosti 

Kontakt