Hans-Gert PÖTTERING : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2012 / 08-02-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 09-02-2012 / 22-01-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech