Massimiliano SALINI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradník 

Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Massimiliano SALINI  
Massimiliano SALINI 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt