Philippe LOISEAU : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 

Poslední činnosti 

Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt