Jiří POSPÍŠIL : Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt