Jiří POSPÍŠIL : Příspěvky při rozpravách v plénu 

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-107-0000)  
Brunej  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-139-0000)  

Kontakt