Javier COUSO PERMUY : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy s Irákem 

Člen 

Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Náhradník 

Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt