Elmar BROK : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Předseda 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Konference předsedů výborů
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Konference předsedů výborů
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  06U049
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05E240
  1047 Brüssel
   
  Contact data: