Elmar BROK : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Předseda 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konference předsedů výborů
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 22-09-2004 / 30-01-2007 : Konference předsedů delegací
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k období reflexe: struktura, témata a kontext hodnocení diskuse o Evropské unii  
- AFET_AD(2005)362640 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu  
- AFET_AD(2004)350097 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o potřebě posílit podporu EU pro plynovod Nabucco  
- P6_DCL(2008)0096 - Nevzato v potaz  
Dariusz ROSATI , Elmar BROK  
Datum zahájení : 17-11-2008
Platné do : 12-03-2009
Počet signatářů : 139 - 12-03-2009
Písemné prohlášení o unii v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany  
- P6_DCL(2007)0010 - Nevzato v potaz  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Datum zahájení : 31-01-2007
Platné do : 30-04-2007
Počet signatářů : 279 - 30-04-2007
Písemné prohlášení o uvěznění bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře v Libyi  
- P6_DCL(2004)0061 - Nevzato v potaz  
Geoffrey VAN ORDEN , Elmar BROK , Alexandra DOBOLYI , Alexander Graf LAMBSDORFF  
Datum zahájení : 15-12-2004
Platné do : 15-03-2005
Počet signatářů : 134 - 15-03-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt