Elmar BROK : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Kontakt