Elmar BROK : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky  
- AFCO_AD(2018)616913 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví  
- AFCO_AD(2018)616916 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: hodnocení stavu a problémy  
- AFCO_AD(2015)544400 -  
-
AFCO 

Kontakt