Elmar BROK : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o stálé podpoře Evropské unie poskytované pro vymýcení dětské obrny  
- P8_DCL(2015)0008 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Datum zahájení : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Přijato (datum) : 09-06-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Počet signatářů : 404 - 10-06-2015

Kontakt