Christian ROVSING : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 29-11-2007 / 07-01-2008 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
  • 08-01-2008 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 29-11-2007 / 13-07-2009 : Det Konservative Folkeparti (Dánsko)

Poslanci 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
  • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.