Emilian PAVEL : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Poslední činnosti 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Emilian PAVEL  
Emilian PAVEL 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt