Emilian PAVEL : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Poslední činnosti 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zřízení Evropského obranného fondu (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt