Hilde VAUTMANS : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt