Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Členka
 • Belgie Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Datum narození: 2. květen 1972, Sint-Truiden

Vystoupení na plenárním zasedání

562

Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2018 (rozprava)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Situace rohingyjských uprchlíků, především utrpení dětí

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Rozprava s premiérem Belgie Charlesem Michelem o budoucnosti Evropy (rozprava)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Ochrana dětí v rámci migrace (rozprava)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situace v Pásmu Gazy

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Situace v Sýrii (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situace v Rusku (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

„Zabíjení z milosti“ v Ugandě

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA o soukromých bezpečnostních agenturách

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

13

ZPRÁVA o vzájemných vztazích EU-NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

ZPRÁVA o současné situaci a výhledu do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

ZPRÁVA o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

ZPRÁVA o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZPRÁVA o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

ZPRÁVA o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

5

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

STANOVISKO ke strategii EU-Afrika: urychlení rozvoje

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

STANOVISKO k budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

návrhy usnesení za skupinu/výbor

295

Společný návrh usnesení o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Společný návrh usnesení on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích

02-07-2018 B8-0319/2018

Společný návrh usnesení o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

1

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o osobách s Downovým syndromem

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 69 - 22-02-2017

Písemné prohlášení o dárcovství orgánů

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 113 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o bezpečnosti letectví a nebezpečných letech vojenských letounů

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 106 - 06-01-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komise

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komise

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komise

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komise

VP/HR - Situace dr. Ahmada Rezy Džalálího

04-07-2018 P-003698/2018 Komise

Situace dr. Ahmada Rezy Džalálího

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komise

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Rada

Otázky k ústnímu zodpovězení

21

Ochrana dětí v rámci migrace

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Komise

Vyšetřování skandálu Dieselgate 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Komise

Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

21-12-2017 O-000101/2017 Komise

Dopad ruského zákazu dovozu zemědělských produktů z EU

20-10-2017 O-000081/2017 Komise

Uznávání školní docházky v zahraničí

02-06-2017 O-000048/2017 Komise

Méně závažná interpelace - VP/HR - Ujednání priorit partnerství EU a Egypta

04-05-2017 O-000036/2017 Komise

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Interpelace

4

VP/HR - Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací

21-03-2018 G-000003/2018 Komise

VP/HR - Ujednání priorit partnerství EU a Egypta

04-05-2017 K-000002/2017 Komise

Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 G-000004/2017 Komise

VP/HR - Izraelská politika osídlování

27-01-2017 K-000001/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

597

 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Evropská občanská iniciativa (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

73. zasedání Valného shromáždění OSN (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel