Imelda Mary READ : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Členka

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Spojené království)

Předsedkyně 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konference předsedů delegací
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradnice 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on endometriosis EN  
- P5_DCL(2004)0030 - Nevzato v potaz  
John BOWIS , Jill EVANS , Imelda Mary READ , Catherine STIHLER , Diana WALLIS  
Datum zahájení : 19-04-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 73 - 06-05-2004
Písemné prohlášení on the outsourcing (offshoring) of European jobs to Asia, Africa and South America EN  
- P5_DCL(2004)0005 - Nevzato v potaz  
Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS  
Datum zahájení : 04-02-2004
Platné do : 04-05-2004
Počet signatářů : 71 - 04-05-2004