Miguel URBÁN CRESPO : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencí  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006  
- AFET_AD(2017)605920 -  
-
AFET 
STANOVISKO o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí  
- AFET_AD(2017)605921 -  
-
AFET 
STANOVISKO k fungování franšíz v maloobchodním odvětví  
- ECON_AD(2017)595762 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017  
- ECON_AD(2016)585727 -  
-
ECON 
STANOVISKO k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly  
- ECON_AD(2015)560918 -  
-
ECON 

Kontakt