Miguel URBÁN CRESPO : Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

ZPRÁVA o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků  
- A8-0357/2017 -  
-
PANA 

Kontakt