Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt