Mihai ŢURCANU : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt