Edward CZESAK : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Náhradník 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Vzestup neofašistického násilí v Evropě (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt