Edward CZESAK : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Náhradník 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Poslední činnosti 

Kontakt