Karoline GRASWANDER-HAINZ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt