Stefano MAULLU : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Člen 

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Izraelem 

Poslední činnosti 

Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt