Jasenko SELIMOVIC : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt