María Teresa GIMÉNEZ BARBAT : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 

Členka 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt