Sławomir KŁOSOWSKI : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt