David MARTIN : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Spojené království)

Předseda 

 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-07-2014 / 05-07-2017 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-06-2017 / 05-07-2017 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 
STANOVISKO k integrované politice Evropské unie pro Arktidu  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)  
- AFET_AD(2017)602925 -  
-
AFET 
STANOVISKO k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 
STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům  
- INTA_AD(2015)567824 -  
-
INTA 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) EN  
 

I voted in favour of this report as it stresses the importance of strengthening EU-ASEAN political and economic relations. Developed over four decades, EU-ASEAN relations are of vital importance for ensuring security and stability, international co-operation and promoting democracy and human rights. The report further highlights the ultimate objective of establishing a region-to-region free trade agreement, as trade negotiations are currently on-going or have already been completed with some ASEAN countries. Finally, the report also acknowledges the EU’s concerns for human rights violations in certain ASEAN countries which are affecting the status of current relations and, I believe, will continue to be an issue if not resolved.

Politické vztahy EU s Indií (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve sustainable development goals. The report would tap the potential of relations between the EU, as the world’s leading trading block, and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of this report, which discusses the implementation of the Common Position on Arms Export, a legally binding framework that sets minimum requirements in arms export controls and the obligation to assess the request for an export licence. The report calls on the EU to launch an initiative to impose an EU arms embargo on Saudi Arabia, which is viewed as non-compliant with the second criterion of the Common Position, as well as other countries accused of serious breaches of international humanitarian law. The report urges the Member States and the EEAS to significantly improve the consistency in implementing the Common Position through a standardised verification and reporting system, and to overcome the current lack of efficiency in defence spending due to duplication. Finally, the report highlights the importance of the UK remaining bound by the position after Brexit.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami