Paul VERGÈS : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 04-10-2007 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 04-10-2007 : Parti communiste français (Francie)

Místopředseda 

 • 15-09-2004 / 04-10-2007 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 31-01-2007 / 04-10-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 31-01-2007 / 04-10-2007 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 04-10-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-03-2007 / 04-10-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k vítězství v boji proti globálním klimatickým změnám  
- DEVE_AD(2005)360153 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o epidemii viru chikungunya na Réunionu  
- P6_DCL(2006)0028 - Nevzato v potaz  
Paul VERGÈS , Margie SUDRE , Jean-Claude FRUTEAU  
Datum zahájení : 26-04-2006
Platné do : 26-07-2006
Počet signatářů : 129 - 26-07-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.