Annika BRUNA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Kontakt