Lieve WIERINCK : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt