• Marie Anne   ISLER BÉGUIN  

Marie Anne ISLER BÉGUIN : Příspěvky při rozpravách v plénu - 6. volební období 

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu