• Marie Anne   ISLER BÉGUIN  

Marie Anne ISLER BÉGUIN : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 6. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o založení Organizace spojených národů pro životní prostředí  
- P6_DCL(2005)0008 - Nevzato v potaz  
Marie Anne ISLER BÉGUIN  
Datum zahájení : 21-02-2005
Platné do : 21-05-2005
Počet signatářů : 33 - 21-05-2005
Písemné prohlášení o principiální oprávněnosti kandidatur evropských «nových sousedů » na vstup do Evropské unie  
- P6_DCL(2005)0007 - Nevzato v potaz  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Milan HORÁČEK  
Datum zahájení : 21-02-2005
Platné do : 21-05-2005
Počet signatářů : 30 - 21-05-2005
Písemné prohlášení o uznání práva na život ve zdravém prostředí Evropskou unií  
- P6_DCL(2004)0055 - Nevzato v potaz  
Marie Anne ISLER BÉGUIN  
Datum zahájení : 13-12-2004
Platné do : 13-03-2005
Počet signatářů : 34 - 13-03-2005