Marie Anne ISLER BÉGUIN : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francie)

Předsedkyně 

 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o založení Organizace spojených národů pro životní prostředí  
- P6_DCL(2005)0008 - Nevzato v potaz  
Marie Anne ISLER BÉGUIN  
Datum zahájení : 21-02-2005
Platné do : 21-05-2005
Počet signatářů : 33 - 21-05-2005
Písemné prohlášení o principiální oprávněnosti kandidatur evropských «nových sousedů » na vstup do Evropské unie  
- P6_DCL(2005)0007 - Nevzato v potaz  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Milan HORÁČEK  
Datum zahájení : 21-02-2005
Platné do : 21-05-2005
Počet signatářů : 30 - 21-05-2005
Písemné prohlášení o uznání práva na život ve zdravém prostředí Evropskou unií  
- P6_DCL(2004)0055 - Nevzato v potaz  
Marie Anne ISLER BÉGUIN  
Datum zahájení : 13-12-2004
Platné do : 13-03-2005
Počet signatářů : 34 - 13-03-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.