Jakop DALUNDE : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 

Poslední činnosti 

Evropská občanská iniciativa (A8-0226/2018 - György Schöpflin) SV  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt