Angelo CIOCCA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Poslední činnosti 

Kontakt