Sylvia-Yvonne KAUFMANN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradnice 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt