Dieter-Lebrecht KOCH : Životopis 

Původní znění : DE 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 08/02/2017 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 1967-1971 : rozšířená střední škola; maturita
 • 09/1971-09/1975 : studium architektury na Vysoké škole architektury a stavebnictví (dnes Univerzita Bauhausu ve Výmaru); diplomovaný inženýr
 • 1980-1985 : studium při zaměstnání: Vysoká škola architektury a stavebnictví (dnes Univerzita Bauhausu ve Výmaru); diplomová práce

Profesní dráha 

 • 1994-... : poslanec Evropského parlamentu
 • 05/1991-07/1994 : pozorovatel v EP
 • 01/1991-04/1991 : vedoucí odboru v zemském zastoupení Durynska ve spolkové vládě
 • 11/1990-12/1990 : poslanec Německého spolkového sněmu
 • 03/1990-10/1990 : poslanec Lidové sněmovny NDR
 • 1976-1989 : asistent na Vysoké škole architektury a stavebnictví ve Výmaru
 • 1975-1976 : projektant chemických zařízení

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 1991-... : člen předsednictva okresní organizace Křesťanskodemokratické unie Německa (CDU) ve Výmaru
Funkce v regionálním shromáždění  
 • 2004-2014 : člen obecní rady v Taubachu
 • 25/05/2014-... : člen městského zastupitelstva ve Výmaru
Funkce v parlamentu členského státu  
 • 11/1990-12/1990 : poslanec Německého spolkového sněmu
 • 03/1990-10/1990 : poslanec Lidové sněmovny NDR

Ostatní činnosti 

 • 2011-2013 : člen komise CDU „Mobilita budoucnosti“
 • 2013-... : spolková odborná komise pro dopravu, logistiku a infrastrukturu
 • 2013-... : spoluzakladatel Parlamentní skupiny pro malé a střední podniky (Parlamentskreis Mittelstand Europe), Brusel

Ocenění a vyznamenání 

 • Spolkový kříž za zásluhy
 • zlatý prsten Sdružení motoristických novinářů (VdM Dieselring)
 • titul Manažer roku Rakouské obchodní komory
 • stříbrná čestná jehlice durynské organizace Svazu vyhnanců
 • zlatá čestná jehlice Durynského odborového svazu dopravců (LTV)
 • člen mezinárodního humanitárního rytířského řádu Cordon Bleu du Saint Esprit

Kontakt