Dieter-Lebrecht KOCH : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Místopředseda 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Recommendation for second reading on the Council common position with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 94/55/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0234/2000 -  
-
RETT 
RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on the harmonisation of examination requirements for safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail or inland waterways EN  
- A5-0105/1999 -  
-
RETT 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu