Dieter-Lebrecht KOCH : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Místopředseda 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Japonskem
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES  
- TRAN_AD(2013)521698 -  
-
TRAN 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení Evropské unie k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví  
- P7_DCL(2012)0025 - Nevzato v potaz  
Dieter-Lebrecht KOCH , Seán KELLY , Brian SIMPSON  
Datum zahájení : 10-09-2012
Platné do : 13-12-2012
Počet signatářů : 138 - 13-12-2012
Písemné prohlášení o zlepšení cesty do školy v Evropě  
- P7_DCL(2011)0005 - Nevzato v potaz  
Dieter-Lebrecht KOCH  
Datum zahájení : 14-02-2011
Platné do : 16-05-2011
Počet signatářů : 60 - 17-05-2011
Písemné prohlášení o nehodách těžkých nákladních vozidel  
- P7_DCL(2010)0081 - Přijato  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Přijato (datum) : 10-03-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0102
Počet signatářů : 415 - 10-03-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt