Dieter-Lebrecht KOCH : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Člen 

Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Kontakt